Vores projekter i Guatemala

Building Communities støtter projekter, der har fokus på solidaritet, samarbejde og bæredygtigt jord- og landbrug. Vi har siden 2002 samarbejdet med engagerede lokalsamfund i Guatemala.

Udgangspunktet for vores arbejde er et tæt samarbejde med engagerede lokalsamfund om at finde bæredygtige løsninger i fællesskab. Det er dét, din støtte muliggør!

Genskovning med planteskolen, “Vida y Esperanza”
Vida y Esperanza er en planteskole, der står for fremstilling af træer og ormekomposteret gødning.

Building Communities har finansieret opstart af planteskolen med midler til frø, redskaber og indhegning.
Hvert år køber Building Communities en andel af træerne af planteskolen, som udplanter træerne i samarbejde med engagerede lokalsamfund.

Projektstart: 2021 –
Status: Igangværende


Anlæggelse af køkkenhaver med kooperativet, “Ixkoq’a”
Kooperativet, Ixkoq’a, består af ni kvinder, som står for etablering af køkkenhaver. Projektet har til formål at forbedre ernæringstilstanden og styrke familiernes indtægtsgrundlag gennem salg af overskydende grøntsager. Køkkenhaveprojektet er blevet udbygget med både hønsehold og fåreavl.

Building Communities har finansieret opstart af kooperativet med frø, medicinalplanter og frugttræer. Vi har ligeledes støttet med indhegning af haverne for at holde nysgerrige høns ude og beskytte de små spirer.

Projektstart: 2020
Status: Igangværende


Produktion af ormekomposteret jord (Vermikultur)
Estela Meletz, Veronica Hom og Juana Quisquina står i dag for produktionen af ormekomposteret jord. Formålet med projektet er at generere en indkomst for planteskolen ved salg af den økologiske gødning.

Building Communities støttede med midler til anlæggelse af tre store cementkar, halvtag, redskaber og indkøb af 10.000 regnorme. Når der er nye køkkenhaver, der skal anlægges hos Ixkoq’a køber Building Communities den økologiske jord af planteskolen til køkkenhaverne.

Projektstart: 2020 – 2021
Status: Afsluttet


Fårehold med kooperativet, Ixkoq’a
Hver familie i kooperativet Ixkoq’a fik to får og en fårestald. Formålet med fåreprojektet er at kunne producere gødning til køkkenhaverne og de omkringliggende jorde og dermed øge produktionen.

Building Communities støttede med midler til indkøb af byggematerialer til fårestaldene, løn til tømrerne og køb af to får.

De 18 får blev allerede i løbet af 2023 til 23 får og i januar 2024 kom et lille lam mere til. Nogle familier vælger at beholde lammene og andre sælger dem som et vigtigt tilskud til familiens pressede økonomi.

Familierne har fremstillet bokashi-gødning med efterladenskaberne fra fårene. Bokashi-gødningen anvendes i køkkenhaverne.

Projektstart: 2020
Status: Igangværende


Hønsehold med familierne i Ixkoq’a
Som en udvidelse til køkkenhaverne byggede vi i 2021 hønsehuse til de ni familier. Familierne har selv stået for indkøb af høns. Nogle familier har en blanding af høns og kalkuner gående sammen. Andre har udelukkende høns. Hos Juana Bocel har hun bygget en slags repos i hønsehuset, hvor hendes kaniner bor.

Høns, æg og kaniner udgør et vigtigt tilskud til familiens kost.

Building Communities finansierede byggematerialer og løn til tømrerne.

Projektstart: 2021 –
Status: Afsluttet


Anlæggelse af urtehaver (Medicinalplanter)
I 2018 støttede vi anlæggelsen af urtehaver hos 15 kvinder i Sololá. Formålet var at kvinderne kunne bruge urterne til eget forbrug til at afhjælpe sygdomme. Nogle af kvinderne er ligeledes “sanadoras” og kan bruge urterne i deres arbejde indenfor naturmedicin.

Der er de samme kvinder der efterfølgende dannede henholdsvis planteskolen og køkkenhave-kooperativet Ixkoq’a.

Building Communities støttede med indkøb af urteplanter og betaling af kurser og vejledning i økologisk jordbrug.

Projektperiode: 2017 – 2018
Status: Afsluttet

Støt vores arbejde i Guatemala og Palæstina