Vores program i Palæstina

Vores program i Palæstina støtter forældreløse børn og familier i Gaza. På grund af Israels årelange besættelse af landet, omfattende sanktioner og Israels krig mod befolkningen i Gaza er behovet for hjælp omfattende.

Siden bombardementernes start i oktober 2024 er fattigdom i Gaza eskaleret og antallet af forældreløse børn er steget voldsomt. Det estimeres i dag, at der er over 20.000 børn, der har mistet deres forældre. Kendetegnende for palæstinensere i Gaza er, at andre familier tager forældreløse børn ind i familien. Også selvom disse familier har få ressourcer og med bombardementerne i de fleste tilfælde har mistet både hjem, arbejde og indtægtskilder.

Du kan støtte disse familier og dermed også børn, som har mistet deres forældre som sponsor eller med et enkeltbidrag.

Nogle gange vil dit bidrag blive uddelt som kontanter til familierne, som deltager i programmet. Andre gange vil dit bidrag gå til indkøb af basale madvarer, som vil blive uddelt. Hvordan dit bidrag bliver fordelt til familier og forældreløse børn i Gaza, bestemmes af vores samarbejdspartnere i Gaza, som vi vil være i tæt dialog med.

Vi er lige nu ved at undersøge mulige samarbejdspartnere, det kan stå for uddeling af de indsamlede midler. Vi vil løbende blive orienteret om, hvilke muligheder der er for at få hjælp ind i Gaza og derudfra planlægger vi vores indsamlingskampagner i Danmark. Efter et hvert afsluttet projekt, vil vi sørge for dokumentation i form af billeder, eventuelt video og tekst om projektet på hjemmesiden.

Building Communities er frivilligdrevet og dit bidrag går derfor ubeskåret til familierne i Gaza.

På hjemmesiden og vores sociale medier kan du følge med i projekterne. Som altid i vores arbejde tilstræber vi en høj grad af gennemsigtighed, så du kan se, hvad dit bidrag er gået til.

Hvis du har spørgsmål til programmet kan du skrive til Donya Kahil, der er programansvarlig, på info@buildingcommunities.dk.

woman, hijab, worker-5893942.jpg


gaza, strip, palestine-3829403.jpg


palestine, gaza, strip-7360944.jpg


Støt vores arbejde i Guatemala og Palæstina

Building Communities er frivilligdrevet

Building Communities’ arbejde er drevet af frivillige. Det betyder, at dit bidrag går til vores programmer og ikke til drift af Building Communities. Som frivillig i Building Communities har du mulighed for at deltage og byde ind med dine kompetencer.

Du kan læse mere om, hvad det betyder at være frivillig i Building Communities, og hvordan du kan blive frivillig ved at klikke her.