Bliv sponsor for en familie i Gaza

150 kr. / month

Beskrivelse

På grund af Israels krig mod civilbefolkningen i Gaza er antallet af forældreløse børn steget voldsomt på blot få måneder. Estimater viser, at over 20.000 børn har mistet deres forældre. Palæstinensere i Gaza har tradition for at tage imod forældreløse børn i deres familier, på trods af begrænsede ressourcer efter bombardementerne og i de fleste tilfælde har mistet både hjem, arbejde og indtægtskilder.

Når du støtter familieprogrammet går dit bidrag til at hjælpe disse familier og dermed også børn, som har mistet deres forældre. Nogle gange vil dit bidrag blive uddelt som kontanter til familierne, som deltager i programmet. Andre gange vil dit bidrag gå til indkøb af basale madvarer, som vil blive uddelt. Hvordan dit bidrag bliver fordelt til familier og forældreløse børn i Gaza, bestemmes af vores samarbejdspartnere i Gaza, som vi er i tæt dialog med.

Vi er lige nu ved at undersøge mulige samarbejdspartnere, det kan stå for uddeling af de indsamlede midler. Vi vil løbende blive orienteret om, hvilke muligheder der er for at få hjælp ind i Gaza og derudfra planlægger vi vores indsamlingskampagner i Danmark.

Efter et hvert afsluttet projekt, vil vi sørge for dokumentation i form af billeder, eventuelt video og tekst om projektet på hjemmesiden.

På hjemmesiden og vores sociale medier kan du følge med i projekterne.