Preaload Image

Velkommen til Building Communities

Læs mere Building Communities samarbejder med lokalsamfund i Guatemala og Argentina om at forbedre lokale levevilkår gennem bæredygtige skov- og landbrugsprojekter. Med din støtte kan vi sammen med engagerede lokalsamfund plante flere træer og hjælpe flere kooperativer i gang.

Om vores arbejde

Læs mere Building Communities støtter projekter, hvor der er fokus på at arbejde og finde løsninger sammen. Det gælder både i udviklingen af projekter og i projekterne, hvor det er engagementet i Guatemala og Argentina, der omsætter projekt-idé til reel og varig social forandring.

Din støtte går til

Bliv medlem Når du støtter vores genskovningsprojekter, bidrager du til at marginaliserede lokalsamfund i Guatemala og Argentina kan skabe sig en mere bæredygtig fremtid.
Din støtte går direkte til at støtte familier i opstart af små planteskoler, hvor familierne selv er med til at producere træer, ved spiring af frø, vegetativformering af lokale arter og frugttræer.

Genskovning

Støt genskovning Vi samarbejder med familier og kooperativer om at få plantet en masse træer. Du kan være med til at gøre jorden til et grønnere sted og støtte familierne.

Bidrag går til projekter og ikke til administration.

Støt opstart af bæredygtige projekter

Saml penge til en sag, der betyder noget for dig

Løb for et træ - skal din skole være med?

20134
Træer plantet

Om os

Building Communities drives af frivillige i Argentina, Danmark og Guatemala

Udtalelser og forslag

Otello
Jeg har altid ønsket at deltage i denne type aktiviteter, de virker fantastiske for mig.