Preaload Image

VORES PROGRAMMER

Building Communties har samarbejdet med samarbejdspartnere og lokalsamfund i Guatemala siden 2002. Building Communities støtter projekter, der har fokus på samarbejde, læring og bæredygtigt jord- og landbrug. Udgangspunktet for vores arbejde er et tæt samarbejde med engagerede lokalsamfund om at finde bæredygtige løsninger i fællesskab. Det er det din støtte går til at muliggøre.

GUATEMALA

image
Genskovning i Guatemalas højland
I regionen Sololá samarbejder vi med beboerne i landsbyen, Chaquiya, om genskovning. Projektet har til formål at bidrage til at reducere tørke og erosion i området og nedbringe underernæring. I september 2019 udplantede beboerne omkring 20.000 træer i området.
Projektets omkostninger: 25.000 kr, der dækkede indkøb af 20.000 stiklinger af to typer af fyrretræer. Udgifter til transport, arbejdskraft ved udplantning etc afholdtes af landsbyen.
Afsluttet: 2018 – 2019

Anlæggelse af køkkenhaver med kooperativet, “Ixkoq’a”
Vi har støttet to foreninger i landsbyen, Chaquiya, med frø, planter og frugttræer til køkkenhaver. Formålet med projektet er at forbedre ernæringstilstanden og styrke familiernes indtægtsgrundlag gennem salg af overskydende grøntsager. Vores koordinator, Saqueo, afholder løbende workshops omkring fx naturlig plantesygdomsbekæmpelse og kompostering.
Igang, projektstart: 2020 –

Opstart af kvindekooperativet, “Vida y Esperanza”
Vi støtter en gruppe på otte kvinder, der er gået sammen om fremstilling af økologisk gødning. I februar 2020 indviede kvinderne de tre store ormekar, som straks blev fyldt op med jord og regnorme (coquetas rojas). Noget af den økologiske gødning som kvinderne fremstiller, køber vi til brug i køkkenhaverne, andet bruger kvinderne i deres tidligere anlagte urtehaver (plantas medicinales) og resten sælges på markedet. Kooperativet udvidede i 2021 aktiviteterne med en træplanteskole (Vivero forestal). Det er blandt andet træer herfra der indgår i vores genskovningsprogrammer.
Igang, projektstart: 2019 –

Samarbejde med landbrugsskole i Alta Verapaz
Vi støtter en landbrugsskole (7.-9. klasse) i Alta Verapaz. Landbrugsskolen underviser i bæredygtigt landbrug.
Indtil videre har vi hjulpet med at søge midler til en brønd til skolens have, så de har adgang til at vande udenfor regnsæsonen. Samt midler til et skolekøkken/værksted, hvor eleverne kan lave deres egen mad og fremstille naturprodukter fra skolehaven. Indtægterne fra salget af produkterne går til at understøtte driften af skolen.
Afsluttet: 2018 – 2020

ARGENTINA

image
I provinsen El Chaco Salteño, i det nordlige Argentina, samarbejder vi med 55 familier fordelt i tre landsbyer om genskovning og opstart af kooperativer. Familier, der ønsker at deltage, får udleveret et planteskole-kit med frø, potter og redskaber til at fremstille moringatræer primært.

Familierne sørger for at forspire frø og udplante i potter. Building Communities opkøber en del af familiernes træplanter til genskovning, resten planter familien på egen grund. Når træerne er store nok (efter ca. halvanden -2 år) kan de første blade høstes til fremstilling af forskellige produkter i landsbyens kooperativ.

El Chaco Salteño er den såkaldt “glemte” provins i Argentina og den oprindelige befolkning i området lever i ekstrem fattigdom. Projektet har til formål at understøtte processer, der kan sikre at områdets befolkning opnår en større grad af selvforsyning og at ekstrem fattigdom reduceres.

Afsluttet: 2019 – 2021

Alle indsamlingsaktiviteter er godkendt af Indsamlingsnævnet

Building Communities indsamlingsaktiviteter er godkendt af Indsamlingsnævnet:
Link til regnskaber og tilladelser ifm indsamlingsaktiviteter