Om vores arbejde

 

I Guatemala og i det nordlige Argentina støtter Building Communities projekter, der har fokus på samarbejde, læring og bæredygtig udvikling. Udgangspunktet for vores arbejde er et tæt samarbejde med engagerede lokalsamfund om at finde bæredygtige løsninger i fællesskab.  

Det er det din støtte går til at muliggøre.

 

GUATEMALAplant træer

Genskovning
I regionen Sololá samarbejder vi med beboerne i landsbyen, Chaquiya, om genskovning. Projektet har til formål at bidrage til at reducere tørke og erosion i området og nedbringe underernæring. 

Status:
– ca. 20.000 træer er udplantet i området (sept 2019) 

Projektets omkostninger indtil nu: 25.000 kr  
Omkostningerne dækker: Indkøb af 20.000 stiklinger af to typer af fyrretræer. Udgifter til transport, arbejdskraft ved udplantning etc afholdtes af landsbyen.

Periode: 2018 – 2019

Anlæggelse af køkkenhaver

Vi samarbejder med 28 kvinder i landsbyen, Chaquiya, om anlæggelse af køkkenhaver. Formålet med projektet er at forbedre ernæringstilstanden og styrke familiernes indtægtsgrundlag gennem salg af overskydende grøntsager.

Status:
– I starten af september 2020 blev frø, stiklinger og gødning uddelt og køkkenhaverne anlagt
 
Periode:
2020 – ?  

Opstart af kvindekooperativ
Vi støtter en gruppe på 12 kvinder, der er gået sammen om fremstilling af økologisk gødning. 
I februar 2020 indviede kvinderne de tre store ormekar, som straks blev fyldt op med jord og regnorme (coquetas rojas). Noget af den økologiske gødning som kvinderne fremstiller, køber vi til brug i landsbyhaven, andet bruger kvinderne i deres urtehaver (læs mere om urtehaverne under afsluttede projekter) og resten sælges på markedet. 

Periode: 2019 – 

Samarbejde med landbrugsskole i Alta Verapaz
Vi støtter en landbrugsskole (7.-9. klasse) i Alta Verapaz. Landbrugsskolen underviser i bæredygtigt landbrug. 

Indtil videre har vi hjulpet med at søge midler til en brønd til skolens have, så de har adgang til at vande udenfor regnsæsonen. Samt midler til et skolekøkken/værksted, hvor eleverne kan lave deres egen mad og fremstille naturprodukter fra skolehaven. Indtægterne fra salget af produkterne går til at understøtte driften af skolen.  

 Periode: 2018 – ?


ARGENTINA

I provinsen El Chaco Salteño, i det nordlige Argentina, samarbejder vi med 55 familier fordelt i tre landsbyer om genskovning og opstart af kooperativer. Familier, der ønsker at deltage, får udleveret et planteskole-kit med frø, potter og redskaber til at fremstille moringatræer primært.

Familierne sørger for at forspire frø og udplante i potter. Building Communities opkøber en del af familiernes træplanter til genskovning, resten planter familien på egen grund. Når træerne er store nok (efter ca. halvanden -2 år) kan de første blade høstes til fremstilling af forskellige produkter i landsbyens kooperativ.  

El Chaco Salteño er den såkaldt “glemte” provins i Argentina og  den oprindelige befolkning i området lever i ekstrem fattigdom. Projektet har til formål at understøtte processer, der kan sikre at områdets befolkning opnår en større grad af selvforsyning og at ekstrem fattigdom reduceres.   

Projektstatus: 
– Vi har afholdt den første workshop sammen med de tre landsbyer og planlagt et videre forløb
– 55 familie-planteskoler er i gang
– oktober 2020, første spæde høst af moringablade i hus  

Periode: 2019 –