Hvem er vi

Building Communities

Building Communities drives af frivillige i Argentina, Danmark og Guatemala.


ARGENTINA
Pablo Ricci
Pablo er uddannet indenfor film/medievidenskab og har siden 2010 været involveret i  projekter, der vedrører oprindelige befolkningsgrupper i det nordlige Argentina. Pablo har siden 2019 været frivillig og koordineret projekterne i El Chaco. Under hans månedlige besøg i området tager rundt til familierne, uddeler plante-kit og ser hvordan det går med planteskolerne. Pablo optager og redigerer ligeledes vores videoer.

DANMARK

Amalie Ingefred Davidsen
Amalie har en Master i International Security and Law. Amalie har været volontør hos en vores tidligere samarbejdspartnere i Guatemala og har derefter (siden 2010) arbejdet som frivillig hos Building Communities. Amalie varetager forskellige admnistrative opgaver, herunder indsamlinger og regnskab. 


Jacob Luttermann
Jacob er uddannet grafisk designer og har siden 2010 arbejdet som frivillig i Building Communities med at opsætte web og andet grafisk materiale. 

Joan Margrethe Hegelund
Joan er uddannet kulturgeograf med sidefag i spansk. Hun er tidligere gymnasielærer i geografi og spansk og har i længere perioder været udstationeret og arbejdet i projekter med fokus på oprindelige/indfødte folk, især i Latinamerika. Joan har derudover arbejdet som spansk-engelsk-dansk tolk og har arrangeret og forestået adskillige specialrejser især til det Syd- og Centralamerikanske kontinent.
Joan begyndte som frivillig i Building Communities i 2020 og har især fokus på projekterne i El Chaco Salteño, Argentina.

Katrine Gro Friborg
Katrine Gro Friborg er udddannet Cand. scient. i Environmental Development, og arbejder med Etnobotanik, Deforestation-free fødevarer, Skovlandbrug, samt Oprindelige folks viden, rettigheder og deltagelse i skovbevarelse. Katrine begyndte som frivillig i 2019 og arbejder med Løb for et træ-kampagnen og udviklingen af naturprodukter i vores kooperativer i Guatemala og Argentina.

Lene Dam Jørgensen 
Lene har er erhvervssproglig baggrund og har siden 2014 arbejdet som frivillig his Building Communities med at oversætte forskelligt materiale til tysk.   

Silke Mechlenburg
Silke Mechlenburg er Cand. scient. soc i International Udvikling og Kulturstudier. Silke begyndte som frivillig i 2002 i Building Communities og arbejder med at koordinere samarbejdet mellem Danmark, Argentina og Guatemala.

I Danmark har vi i øvrigt en bestyrelse, der vælges for en to-årig periode,  bestående af:
Silke Mechlenburg (formand)
Ditte Marie Johansen (næstformand)
Line Windeløv Rasmussen (kasserer)
Amalie Ingefred Davidsen
Joan Margrethe Hegelund
Michala Holm Faber

GUATEMALA

Anne Skrambaks
Anne har en kandidatgrad i Agrobiologi med fokus på økologisk landbrug fra Århus Universitet. Siden januar 2018 har hun arbejdet som lærer på en landbrugsskole i Guatemala. Anne har koordineret støtten til forskellige projekter, der skal understøtte skolens egenfinansiering. Landbrugsskolen er ikke et projekt, der er opstartet af Building Communities.

Saqueo Sicajau
Saqueo har sammen med sin familie opstartetorganisationen, Milagro de las plantas. På familiens jord dyrkes medicinalplanter til salg og fremstilling af forskellige naturprodukter.
Saqueo har været frivillig i Building Communties siden 2016. Han har koordineret projekterne vedrørende medicinalhave, genskovning og orme-kooperativet.