Om os

Mission
Vores mission er, at vi i samarbejde med lokalsamfund er med til at styrke en bæredygtig levevis for lokalsamfundene og vores fælles klode. Det gør vi ved at støtte gendannelse af skovlandskaber, og støtte oprettelse af skolehaver og opstart af kooperativer.

Med udgangspunkt i praksisorienteret læring og deltagelse arbejder vi for at give børn, unge og voksne i landsbyer redskaber og viden til at skabe en tilværelse og fremtid med flere muligheder. Vores ambition er at bidrage til projekter, der skaber en fællesskabsfølelse, hvor landsbyboerne samarbejder om konkrete opgaver og varige løsninger. I Building Communities samarbejder vi kun med lokale organisationer, der har opbakning i lokalsamfundet.

Vi indsamler midler fra private bidragsydere og medlemmer til at plante træer, opbygge landsbyhaver og støtte små planteskoler. Vi ønsker at gøre det så enkelt som muligt at støtte grønne initiativer og lokalsamfund direkte.

Vision
Vi arbejder ud fra visionen om, at vi ved at støtte om projekter, hvor lokalsamfund samarbejder kan skabe positive og bæredygtige forandringer. Vores vision er at projekter og samarbejdet med lokalsamfundene skal forbedre levevilkår, indkomstkilder, natur og sundhed.

Bæredygtighed er helt centralt i vores arbejde. Det betyder blandt andet, at projekterne, som vi er med til at opstarte, på sigt skal varetages af lokalsamfundene selv. Engagement og deltagelse fra lokalsamfundenes side er derfor en grundlæggende forudsætning for projekterne.

Værdier og principper
Fællesskab, ligeværd, langsigtet bæredygtig social forandring, åbenhed og samarbejde er kernen i vores arbejde.

Fællesskab – Fælles løsninger skal være med til at løse fælles problemer, såsom skabelse af fattigdom og ulighed. Det tætte samarbejde mellem vores frivillige og medlemmer af lokalsamfundene, både børn og voksne, i Guatemala og Argentina er en essentiel værdi i Building Communities.

Ligeværd – Vi tror på, at alle kan gøre en forskel. Hver enkelt bidrag, hver frivillig og hvert aktivt medlem af landsbysamfundene er med til at gøre en forskel. Vi har alle noget at byde ind med, stort eller småt, og vi ser en værdi i mangfoldige kompetencer og styrker, som kan anvendes til at udvikle og løfte et fællesskab.

Langsigtet Bæredygtighed – Projekterne vi støtter, skal på sigt kunne stå på egne ben, og på bæredygtigvis været drevet af landsbyerne i fællesskab.

Åbenhed og samarbejde – Vi er en lille organisation, der støtter konkrete lokale projekter. Samarbejdet med lokalsamfund og vores internationale organisering og samarbejde er en bærende del af vores arbejde og fundament. Vi arbejder med fuld gennemsigtighed, så medlemmerne altid ved, hvad pengene går til. Vi lægger stor vægt på at dele vores arbejde fra de forskellige projekter vi støtter. du kan følge med på her Facebook  og Instagram.