Om os

Vision

Building Communities er en non-profit uddannelsesorganisation. Vi sikrer skolegang for børn og unge i Guatemala, som ellers ikke har mulighed for at få en uddannelse. Vi arbejder ud fra visionen om, at viden og lærdom er vejen ud af fattigdom. Vi ønsker at skabe positive og bæredygtige forandringer hos det enkelte menneske gennem læring, samarbejde og fællesskab i landsbysamfundene.

Mission

Med udgangspunkt i uddannelse og viden, arbejder vi for at give børn og unge redskaber til at skabe et liv med flere muligheder. Skolegang er det bærende element i Building Communities’ arbejde, men vi anerkender også vigtigheden af at arbejde med livet uden for skolen og sikre at hele lokalsamfundet får gavn af vores projekter. Vores mission er at bidrage til projekter, der skaber en fællesskabsfølelse, hvor landbyboerne samarbejder om konkrete opgaver.

Building Communities samarbejder altid med lokale organisationer, der har opbakning i lokalsamfundet.

Værdier og principper

Den tætte forbindelse mellem medlemmer og frivillige og børnene i Guatemala er en kerneværdi i Building Communities. Vi er en lille organisation, og vi støtter konkrete projekter, hvor medlemmerne altid ved, hvad pengene går til.

Vi tror på, at alle kan gøre en forskel. Det enkelte medlem, som giver sin støtte til et barn i Guatemala, den frivillige som tager ud og underviser, og det enkelte barn som har aktiv indflydelse på at skabe et liv med muligheder.

Nærhed og åbenhed er blandt vores grundlæggende værdier. Derfor lægger vi vægt på at dele hverdagen på Building Communities’ projekter i Guatemala.

Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder, og hvem vi er.