Hvorfor vi elsker træer

Træer har utroligt mange fordele, både klimamæssige, menneskelige og for livet på Jorden generelt. 

Agustín og hans avocadotræ, El Chaco Salteño, Argentina, 2019

Træer, der producerer spiselige frugter, nødder, bær og blade er med til at sikre bedre sundhed og ernæring, både for dyr og mennesker.

Bæredygtigt skovbrug leverer desuden træ til at bygge huse, træ til brænde til madlavning, samt ingredienser til traditionel medicin.

I Guatemala og Argentina er træer med til at styrke lokalsamfund økonomisk, da overskydende frugt og nødder indgår og naturvenlige produkter som te fra Moringa-træets blade og forskellige cremer kan sælges på lokale markeder.

Ved at hjælpe os med at plante træer giver du flere marginaliserede familier mulighed for skabe et mere bæredygtigt og værdigt livsgrundlaget. Læs om hvordan du kan støtte arbejdet.

Træer er derudover afgørende for at afbøde klimaforandringerne, forbedre luft- og vandkvaliteten, beskytte mod naturkatastrofer, bevare en rig biodiversitet, samt styrke jorddannelse, naturlig skadedyrskontrol og bestøvning. Ved at gendanne degraderede skove og forvalte skove bæredygtigt, kan lokalsamfund styrkes og skadelige konsekvenser af klimaforandringerne kan mindskes. 

Træer hjælper nemlig med at afkøle planeten ved at absorbere og opbevare skadelige drivhusgasser, som CO2 vi som mennesker forårsager når vi forbrænder fossile brændstoffer, og samtidig frigiver træer ilt tilbage i atmosfæren, som vi mennesker er afhængige af. Når CO2 stiger i atmosfæren, så stiger Jordens temperatur, hvilket bl.a. fører til at polerne smelter med højere fart og voldsomme vejrfænomener fører til en stigning i intensitet og forekomst af naturkatastrofer verden rundt. 

Træer spiller derudover en nøglerolle i at opsamle regnvand, genopfylde grundvands beholdningen og mindske ødelæggende effekter af  oversvømmelser, tsunami, orkaner og jordskred. Uden skove til at holde jorden på plads og kanalisere nedbør ned i jorden, øges risikoen for påvirkninger forbundet med naturkatastrofer.

Træer er desuden med til at styrke biodiversiteten, her kan ét enkelt træ være hjemsted og fødevarekilde for hundredvis af arter af insekter, svampe, mos, pattedyr og planter. Det er derfor vigtigt at vi beskytter og genopretter skovområder så nuværende og fremtidige generationer kan have glæde af træernes mange kvaliteter.

Din støtte er med til at genindføre skovområder, og er har derfor en direkte indvirkning på Jordens beboere, klimaet og især livet for nogle af de mennesker, der har mest brug for det.