At bygge en skole

At bygge en skole er en relativ simpel proces, når først pengene til byggeriet er samlet sammen. Det tager alt afhængig af skolens størrelsen kun 1-3 måneder at bygge skolen. Skolebyggeriet koordineres i samarbejde med vores samarbejdspartner i Guatemala, projekt PEILE, der indtil videre har stået for opførslen af 60 skoler.

Skolebyggeriets 3 faser:


San JoseFase 1: Lokal viden er grundlaget
I den første fase modtager vi en ansøgning fra en landsby. Hvis landsbyen opfylder en række krav, såsom at være autoriseret til at drive en skole og har et areal til deres rådighed, laves en forundersøgelse i landsbyen. Forundersøgelsen, der bygger på en deltagelsesorienteret tilgang med landsbyens beboere som eksperter, afdækker landsbyens økonomiske og sociale forhold.

Der er mange forhold, der kan spille ind, og det er derfor afgørende at kende til fx særlige festdage i landsbyen, så første byggedag ikke lægges midt i en festdag. Det er også vigtigt at kende til om der er eventuelle konflikter i landsbyen, som der skal tages højde for. Forundersøgelsen afdækker også fremtidige behov i landsbyen og derfor mulige projekter udover skolen.

Det helt centrale i forundersøgelsen er, at landbyens beboere er indforståede med at det er dem, der skal være med til at bygge skolen. De skal derfor være indstillede på at påtage sig dette ansvar og engagement.

Når ansøgningen godkendes, går skolebyggeriet ind i sin anden fase.


San Jose
Fase 2: Aktiv deltagelse og lokal ansvarsfordeling
I anden fase nedsættes et udvalg i landsbyen, som er ansvarlig for skolebyggeriet. Udvalget skal blandt andet sørge for, at murerne har et sted at bo under arbejdet, at alle materialerne kommer frem, og at forældrene møder op for at arbejde. Udvalget arbejder ligesom af resten af landsbyen frivilligt.

Sammen med PEILEs koordinator, Alirio, planlægges hvornår byggearbejdet skal starte, hvornår materialerne kommer osv. Alirio indgår aftaler med leverandører og koordinerer transport af materiale. Udvalget er altså bindeleddet mellem PEILE og landsbyen før under og efter skolebyggeriet.

En skole bygges

Fase 3: En måneds hårdt arbejde med deltagelse fra alle i landsbyen

Byggearbejdet indledes med en lille symbolsk ceremoni, hvor landsbyens bebeoere er med til at lægge skolens første sten, og dagen efter ankommer byggematerialerne.

Jorden skal planes og der skal graves rander som skal armeres. Det er hårdt arbejde, da det hele er med håndkraft og arbejdsdagene er på 12 timer.
Murerne bor i landsbyen og arbejder 14 dage af gangen. Deres arbejdsdag starter kl 5.30 hvor dagens arbejde planlægges, beboerne kommer kl 6, og så uddelegeres opgaverne.

Al tid udnyttes og landsbyudvalget er meget opmærksom på, at forældrene møder op som de skal. Det tager derfor som regel også kun en måned til halvanden at bygge en skole. Når skolen er bygget færdig indvies den og tages i brug til stor glæde for alle i landsbyen.

Afslutningsvis sender PEILE en mindre rapport om byggeprocessen til Building Communities.

På Building Communities Facebookgruppe kan du se videoklip og billeder af en af de opførte skoler i San Marcos, Guatemala.

Du kan læse mere her om hvordan du kan være med til at støtte skolegang og skolebyggeri i Guatemala.