Genplantning og bæredygtigt landbrug i Comaj Pericón

comaj_aflang

Sikring af skole og landbrug i Comaj Pericón
Comaj Pericón er en lille landsby i Guatemalas højland, som Building Communities og PEILE besøgte for første gang i juni 2014.
I landsbyen er der problemer med jordskred fordi der er fældet træer op af bjergskråningerne for at plante afgrøder. Landsbyens skole er udsat og mange andre huse ligeledes. Skolen er ellers velfungerende og i god stand.

Jorden er rimelig frugtbar, men uden beplantning til at holde på næringsstoffer udpines jorden med tiden, som igen resulterer i et ringere udbytte af høsten. I Comaj Pericón er beboerne ligesom i mange andre landsbyer afhængige af subsistenslandbrug, dvs. at størstedelen af de høstede afgrøder går til at brødføde familien frem for salg.

At fælde træer op af bjergskråningerne er derfor en kortsigtet investering, der på sigt giver store problemer. En mulighed er at lave et genplantningsprojekt, der dels vil sikre den nuværende skole og vil forebygge ikke rentable landbrug for familierne.

Status
Det første besøg i juni 2014 var for at snakke om muligheden for at bygge en ny skole. Men en ny skole løser ikke det grundlæggende problem, som er træfældningen op af bjergskråningerne. Hvis der ikke sikres mod jordskred generelt i landsbyen vil de med en ny skole snart havne i samme problem, som de står i nu. Om vi går videre med projektet afhænger af om landsbyen er åbne for ideen om et genplantningsprojekt, og derigennem sikre den nuværende skole og resten af landsbyen.